‘Samenwerken staat voor mij centraal’

Begin 2016 startte ik met mijn advies­­bureau ZITAconsulting. Ik help verschillende bedrijven in diverse rollen. Wat deze rollen met elkaar gemeen hebben, is dat er iets bedacht of geïnitieerd moet worden, begeleid, aangestuurd, én dat er moet worden samen­gewerkt. En dat is nu net waar ik in geloof. Mensen in beweging krijgen vanuit samen­werking, is makkelijker en werkt beter dan mensen vragen iets te doen waar ze niet over hebben meegedacht. Samen kom je verder.

In mijn portfolio zie je voorbeelden van mijn werk en in mijn blogs vertel ik je graag hoe ik mijn werk zie. Wat opdracht­gevers vinden, vertellen zij je graag zelf. Neem gerust contact met mij op als je vragen hebt.

(programma)managementexpert
sparringpartner directie
spelleider
programmadirecteur
initiator
eigen wijze denker 😉
projectleider oprichten windturbines
inspirator
trainer

Omgevings­gericht leiderschap

De wereld is kleiner geworden, of de omgeving groter, het is maar hoe je het bekijkt. Hoe dan ook is de groep mensen waarmee je als leidinggevende te maken hebt, vergroot. Hoe geef je leiding aan die omgevings­gerichte aanpak? Ik vertel je graag meer over mijn ervaringen en werkwijze met de Mutual Gains Approach (MGA) en strategisch omgevings­management (SOM).

Voor wie SOM?

  • Bestuurders die voor een grote opgave staan, zoals een andere manier van (in- en extern) samenwerken / cultuur­omslag moeten maken
  • Programma­­managers, project­leiders, iedereen die voor een opgave staat zoals de Omgevings­wet of energie­­transitie, maar ook kleinere projecten

Wat levert SOM op?

  • Gestructureerde project­aanpak
  • Betere beheersing van projecttijd en -budget
  • Inzicht in en aanpak van de project­omgeving
  • Transparatie en vertrouwen in samenwerking

Wanneer SOM?

  • Projecten met stakeholders
  • Samen willen vormgeven van (grote) projecten
  • Willen werken vanuit Mutual Gains Approach (MGA)

Portfolio

Lerend platform Energie & Omgeving

We staan met z’n allen voor een gigantische opgave: de energietransitie. Niet eerder liepen we tegen dezelfde uitdagingen aan. In onze tijd is de uitvinding van het wiel niet aan de orde, wel om wielen dezelfde kant op te laten rollen. Het Lerend platform Energie & Omgeving staat voor kennisdeling en samenwerking. Het is het vehicel waar alle wielen onder zitten, dat op gang is gebracht en dat sneller wil en moet! Hoe doen we dat?

Game Omgevingswet ‘Harvert’

Waarom vanuit de theorie iets nieuws leren terwijl het ook in de praktijk kan? De serious game Omgevingswet Harvert biedt spelenderwijs inzicht in de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet.

Blogs

LEO is meer dan LOL

Het Lerend platform Energie & Omgeving heeft in bijna 3 jaar partijen samengebracht en er is verdiept in de onderwerpen die belangrijk zijn. De wereld verandert en dat geldt dus ook voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden die iedereen heeft. Juist binnen de energietransitie.

M+G+A = samen²

Als je iets doet dat bij je past, kost het je minder moeite. MGA past bij mij, als kind al. Alleen noemde ik het toen samen op goede ideeën komen.

Testimonials

Anette Oosterhoff

Programmamanager Energietransitie Assen

De gemeente Assen wilde met een uitvoerings­­programma van de Energie­­transitie-visie grootschalig duurzame energie opwekken door windmolens en/of zonneparken. Zita van Aggelen adviseerde ons hierbij in het strategisch omgevings­­management.

De bij het project betrokken collega’s werden door haar eerst meegenomen in het gedachtengoed van de Mutual Gains Approach (MGA) en het strategisch omgevings­­management (SOM). Daarna bracht zij samen met de betrokkenen alle issues en stakeholders rondom het ten uitvoer brengen van de energietransitie in kaart en werden deze gegevens verwerkt in de tool SOMSET. Zita adviseerde op de aanpak en het proces van SOM; welke stakeholder­­groepen breng je bij elkaar? Hoe en waarover ga je in gesprek? Hoe betrek je de burgers bij dit proces opdat zij positief gaan meedenken en kennis inbrengen om tot zo breed mogelijk gedragen oplossingen te komen?

Wij zijn uiterst tevreden over het werk van Zita. Ze is pro-actief zonder haar adviseursrol uit het oog te verliezen.