over ZITAconsulting

Inmiddels met de eerste opdrachten bezig: begeleiden opzetten van een platform (NPEO) voor Ministerie van EZ en voor advieswerk voor het Centrum Ondergronds Bouwen

Begeleiding ZITAconsulting helpt bedrijven meer aansluiting te vinden bij de diversiteit aan stakeholders en ‘de omgeving’. Dit vereist een extern gerichte blik en leren anticiperen op wat extern speelt. Hiervoor is op verschillende plekken in de bedrijfsvoering een fundamentele verandering nodig. Werkend vanuit een omgevingsbewuste visie, wordt de vernieuwende strategie opgesteld door van ‘buiten naar binnen’ te denken. Dit leidt tot noodzakelijke aanpassingen in processen en systemen, maar ook veranderingen in competenties en leiderschap. ZITAconsulting is nauw betrokken bij de nieuwe Omgevingswet. Dit vraagt dezelfde veranderingen op processen, systemen, competenties en leiderschap. Doelgroep opdrachtgevers Netbeheerders van nutsinfra (elektra, gas, water), waterschappen, Rijksoverheid (EZ en IenM), Provincies, gemeenten, kadaster, Staatsbosbeheer, etc. Samenwerking en lidmaatschappen ZITAconsulting werkt voor sommige opdrachten samen met WesselinkvanZijst. Dit biedt verbreding van ervaring en expertise. Ook is ZITAconsulting lid van het landelijk Platform Omgevingsmanagement.

Waar ik energie van krijg en goed kan.......

  1. Organisatieverandering
  2. Omgevingssensitief
  3. Omgevingswet